Robin Tavernier
Robin Tavernier behaalde in 2009 het diploma van Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarna hij toetrad tot de Brusselse balie.

Hij behaalde nadien in avondonderwijs het Postgraduaat Bedrijfskunde (Katholieke Universiteit Leuven 2012) en het Master na Master diploma in het Ondernemingsrecht (Universiteit Antwerpen 2015).

In 2016 schreef Robin zich in aan de Antwerpse balie en vervoegde het team van meester Steverlynck.

Robin staat ondernemingen bij in gerechtelijke procedures inzake commercieel- en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Hierbij ligt de focus op gerechtelijke reorganisaties, faillissementen, beslag- en executierecht en procedures in bestuurdersaansprakelijkheid.

Talenkennis:
Nederlands, Frans, Engels

Specialisaties:
- Handels- en economisch recht;
- Vennootschapsrecht;
- Insolventierecht;
- Zekerhedenrecht.

Adres: Amerikalei 182, 2000 Antwerpen
T Direct: 03/242.06.20
email