20
FEB
2015

Seminarie LexAlert

Posted By :
Comments : Off

Op donderdag 5 maart 2015 van 12u tot 14u zal Mr. Herman De Wilde een online seminarie geven over Corporate Housekeeping, opmaak vennootschapsdocumenten en het bestuurdersmandaat. De deelnameprijs bedraagt €110 excl. BTW (€133,10 incl. BTW).

De stukken van de jaarvergadering van de vennootschap worden opgesteld door bedrijfsjuristen, boekhouders, advocaten, … Bij conflicten tussen aandeelhouders of met de fiscale administratie kunnen deze stukken eveneens een centrale rol spelen. Het correct opstellen van deze stukken kan aansprakelijkheidsissues vermijden.

Recent vonden een aantal wijzigingen plaats met betrekking tot de organisatie van algemene vergaderingen, o.a. wat betreft de oproeping, het vraagrecht en de aanwezigheid. Daarnaast zijn er een aantal recente uitspraken betreffende de afzetbaarheid van bestuurders en zaakvoerders die een toelichting vereisen, en een aantal beschermingsmogelijkheden bevestigen die op dit vlak door de praktijk werden uitgewerkt.

Mr. Herman De Wilde zal tijdens het seminarie onder andere toelichten welke de belangrijkste aandachtspunten zijn bij de opmaak van vergaderstukken en zal eveneens ingaan op een aantal recente wijzigingen dienaangaande, o.m. wat betreft de mogelijkheid om via elektronische weg aan een algemene vergadering deel te nemen en de schriftelijke besluitvorming.

Voor het volledige programma en voor de inschrijving kan u terecht op de volgende link: Programma en inschrijven.