Slide background
Slide background
 • Bouwrecht

  Aannemingsrecht
  Onderhandelingen
  Bemiddeling bij bouwgeschillen
  Geschillenbeslechting bij de rechtbanken en hoven, arbitrageprocedures
  Deskundigenonderzoeken
  Bouwcontracten
  Mede-eigendom, zakelijke rechten, huur, burenhinder

  Contactpersoon
  Filip Van der Veken
 • Real Estate & vastgoedrecht

  Ruimtelijke ordening (vergunningen, verkavelingen, zonevreemdheid,...)
  Ruimtelijke planning
  Handhaving
  Milieurecht (bodem en grondverzet, vergunningen…)
  Onteigeningen en eigendomsvorderingen
  Projectontwikkeling
  Structuren: vastgoedvennootschappen en onroerend goed

  Contactpersoon
  Filip Van der Veken
 • Publiek Recht

  Overheidsopdrachten
  Overheidsaansprakelijkheid
  Bouwberoepen (Bestendige Deputatie) - bezwaarschriften Procedures Raad van vergunningsbetwistingen, Raad van State, Arbitragehof en administratieve colleges

  Contactpersoon
  Filip Van der Veken
 • Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

  Aanwerving en ontslag
  Arbeidsreglementering
  Overgang en sluiting ondernemingen
  Collectief ontslag
  Onderhandelingen met vakbonden, inspecties…
  Sociale zekerheid: bijdragen, uitkeringen, internationale verdragen

  Contactpersoon
  Isabella Depraetere
 • Fiscaal recht en transfer pricing

  Inkomstenbelastingen en BTW
  Gewestelijke en Lokale belastingen
  Transfer Pricing

  Contactpersoon
  Herman De Wilde