Slide background

The only thing to do with good advice

is to pass it on.

Oscar Wilde

Slide background

Injustice anywhere

is a threat to justice everywhere.

Martin Luther King, Jr.

Optimalisatie door specialisatie

Questa advocaten begeleidt bedrijven, ondernemers en overheden in hun zoektocht naar een juridische optimalisatie van hun professionele activiteiten.

Meer in het bijzonder is Questa Advocaten gespecialiseerd in handels- en vennootschapsrecht, het begeleiden van reorganisaties van ondernemingen, ICT-recht, fiscale procedures en advies, arbeidsrecht en sociale zekerheid, milieu-, stedenbouw- en aannemingsrecht.

Elk dossier wordt van vennoot tot medewerker persoonlijk behandeld met de nodige expertise en subtiliteit.
Op een pragmatische wijze streeft Questa Advocaten er naar om in overleg met de klant de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.