Filip Van der Veken is licentiaat in de rechten en behaalde eveneens een graduaat in accountancy - fiscaliteit. Reeds gedurende zijn studie ontpopte hij zich als een ware ondernemer bij het opzetten van vastgoedprojecten. Het bouwrecht in al zijn facetten heeft hem dan ook steeds geboeid vanuit de praktijk.

Vanaf 2004 begon hij aan zijn loopbaan als advocaat met als patroon Mr. Hugo Schiltz, waarna hij het kantoor Questa Advocaten vervoegde bij haar oprichting om alhier de cel bouwrecht uit te bouwen.

Vanaf de aanvang van zijn loopbaan focust hij zich op de dienstverlening aan bouwbedrijven, bouwheren, architecten, studiebureaus, enz. Hij werkt dan ook in een belangrijk aantal bouwdossiers in zowel privaatrechtelijk bouwrecht, mede-eigendom, stedenbouw, bodemsanering, als overheidsopdrachten. Ook het contractenrecht, huurrecht en het zakenrecht is hem niet vreemd. Zo werkte hij onder andere mee aan seminaries “excellente bouwcontracten”, "overheidsopdrachten", enz....

Bovendien heeft hij kennis van boekhouden en fiscaliteit, hetgeen overnames van onder meer vastgoedvennootschappen ten goede komt.

Adres Amerikalei 182, 2000 Antwerpen
T Direct 03 / 242 06 23
Mobile 0477 / 29 18 76
email