Subscribe

Don't forget to subscribe to our monthly newsletter.
14
AVR
2017

Voorstel nieuwe e-Privacy Verordening

In het kader van de Digital Single Market strategie wordt de Europese regelgeving inzake digitale diensten grondig herzien (e-commerce, telecom, online platformen,…).
13
JAN
2017

Nieuwe regeling inzake netwerkbeveiliging en informatiesystemen

Op 6 juli 2016 heeft het Europees Parlement een richtlijn aangenomen over netwerkbeveiliging en informatiesystemen ('NIS Directive').
19
DéC
2016

Gezamenlijke koop van software en hardware

Gezamenlijke verkoop van software en hardware in het kader van het arrest van het Hof van Justitie van 7 september 2016.