29
JAN
2023

QUESTA WERFT AAN!

QUESTA LAW – SECRETARESSE/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Questa Law Questa Law begeleidt bedrijven, ondernemers en overheden in hun zoektocht naar een juridische optimalisatie van hun activiteiten.We zijn ondertussen een toonaangevend kantoor in ons vakgebied.Ons kantoor en...
22
MRT
2019

Grondwettelijk Hof vernietigt beperkte toegang tot omgevingsberoep

Sinds de Codextrein kon het betrokken publiek in beginsel enkel beroep instellen tegen een vergunningsbeslissing indien hij of zij deelnam aan het openbaar onderzoek door middel van het indienen van een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar. Deze ontvankelijkheidsvereiste,...
08
SEP
2017

Christophe Minnart vervoegt Questa Advocaten als partner

Christophe Minnart (39), gespecialiseerd in vennootschapsrecht en M&A, heeft de corporate M&A-praktijk van Questa Advocaten vervoegd als partner. Voorheen werkte hij achtereenvolgens in de corporate departementen van Stibbe en Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick en...
12
MEI
2017

EU-privacywetgeving: is je bedrijf er klaar voor?

Op 17 mei 2017 zullen Dirk Beeckman en Kelly Matthyssens spreken op een gratis seminarie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in samenwerking met Vectr. Consulting en Evolane.
09
MEI
2017

Nieuwe insolventieverordening 2015/848: enkele wijzigingen

De Insolventieverordening 1346/2000 werd per 20 mei 2015 herzien en de nieuwe Insolventieverordening 2015/848 zal van toepassing zijn op insolventieprocedures die op of na 26 juni 2017 geopend worden. Verordening 2015 bevat een aantal verfijningen.
14
APR
2017

Voorstel nieuwe e-Privacy Verordening

In het kader van de Digital Single Market strategie wordt de Europese regelgeving inzake digitale diensten grondig herzien (e-commerce, telecom, online platformen,…).
13
JAN
2017

Nieuwe regeling inzake netwerkbeveiliging en informatiesystemen

Op 6 juli 2016 heeft het Europees Parlement een richtlijn aangenomen over netwerkbeveiliging en informatiesystemen ('NIS Directive').
19
DEC
2016

Gezamenlijke koop van software en hardware

Gezamenlijke verkoop van software en hardware in het kader van het arrest van het Hof van Justitie van 7 september 2016.
15
SEP
2016

Hervormde dataretentie(wet)

De hervormde Dataretentiewet is op 28 juli 2016 in werking getreden.
16
AUG
2016

Goedkeuring EU-U.S. Privacy Shield – vernietiging slechts een kwestie van tijd?

Op 12 juli 2016 keurde de Europese Commissie het Privacy Shield goed, dat een veilig kader zou moeten vormen voor de overdracht van persoonsgegevens naar de VS.
11
AUG
2016

Verplichting facturen uitsluitend in het Nederlands op te stellen strijdig bevonden met vrij verkeer

In het licht van het arrest van het Hof van Justitie van 21 juni 2016.
22
APR
2016

Nieuwe KMO-definitie niet volledig doorgetrokken naar aanstellingsplicht commissaris

Met de wet van 18 december 2015 (B.S. 30 december 2015) heeft de Belgische wetgever de Europese Jaarrekeningrichtlijn (Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013) omgezet in het Belgische recht.
15
APR
2016

Newsflash: De nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens is een feit

Op 14 april 2016 heeft het Europese Parlement de General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna de “Verordening”) goedgekeurd.
14
MRT
2016

Antwerpse Ondernemer van het Jaar

Questa wenst Jan De Backer (CEO en oprichter van Fluidda NV) proficiat met het winnen van de Antwerpse Ondernemer van het Jaar 2016!
31
AUG
2015

De uitsluiting, de uittreding en de waardebepaling van de aandelen

Net zoals in elke relatie kan het ook fout lopen tussen aandeelhouders op een wijze die het verdere verloop van de vennootschap ernstig in het gedrang brengt. Om het vennootschapsbelang te vrijwaren, voorziet de wet daarom in een specifieke geschillenregeling voor de NV die geen...
27
AUG
2015

B2B schulden haalbaar door gerechtsdeurwaarder?

De Ministerraad keurde op 08 mei 2015 het voorontwerp van wet tot wijziging van het burgerlijk procesrecht van Minister van Justitie Koen Geens goed. Een belangrijke maatregel voor het bedrijfsleven is de snellere en meer efficiënte inning van niet-betwiste schulden tussen...
12
AUG
2015

Een betere bescherming voor bedrijfsgeheimen in de toekomst?

Op 28 november 2013 deed de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe richtlijn “betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.”
05
AUG
2015

Voorzichtigheid geboden bij de overname van niet volgestorte aandelen

In de praktijk komt het nogal eens voor dat iemand aandelen overneemt en dan plots door de vennootschap wordt aangesproken om deze te volstorten. Deze situatie kan tot ongewenste conflicten leiden. Voorzichtigheid is dan ook geboden.
03
AUG
2015

Article 29 Working Party publiceert haar advies omtrent het gebruik van drones

Op 16 juni heeft Article 29 Working Party (WP29) haar advies (01/2015) omtrent de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van drones gepubliceerd.
28
JUL
2015

De toekomst van de vrije beroepen in de WCO

Artikel 4 van de Wet Continuïteit Ondernemingen heeft vorig jaar aanleiding gegeven tot een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk Hof over de verenigbaarheid met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel van de uitsluiting van de vrije beroepers uit de WCO.
17
JUL
2015

E-Health – de verwerking van gezondheidsgegevens

E-Health: de verwerking van gezondheidsgegevens via applicaties op je iPhone – iWatch – etc- “Working Party 29” verduidelijkt het toepassingsgebied.
30
JUN
2015

Belgische Privacycommissie krijgt meer slagkracht

De Belgische Privacycommissie heeft vandaag weinig tot geen handhavingsbevoegdheid. Tegen eind dit jaar zal hier verandering in komen en zal de Privacycommissie zelf kunnen optreden tegen bedrijven en particulieren die de wetten op de bescherming van de privacy overtreden.
24
JUN
2015

De (il)legaliteit van de bron bij streamen

De strijd tegen het illegaal reproduceren van auteursrechtelijk beschermde werken is allesbehalve gestreden. Na het downloaden, komen nu ook het streamen en de (il)legaliteit van de bron in de spotlights te staan.
22
JUN
2015

Einde aan de algemene bewaarplicht van telecomgegevens

Het Grondwettelijk Hof heeft op 11 juni 2015 geoordeeld dat de Belgische Dataretentiewet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, het principe van non-discriminatie en het recht op eerbiediging van het privéleven.
11
JUN
2015

Belgische Privacycommissie met eerste aanbeveling over Facebook

Op 13 mei 2015 bracht de Belgische Privacycommissie een aanbeveling uit over het gebruik van de Facebook social plug- ins. Volgens deze aanbeveling schendt de wijze waarop Facebook het gedrag van de internet surfers bijhoudt de Belgische en Europese privacywetgeving.
20
FEB
2015

Seminarie LexAlert

Op donderdag 5 maart 2015 van 12u tot 14u zal Mr. Herman De Wilde een online seminarie geven over Corporate Housekeeping, opmaak vennootschapsdocumenten en het bestuurdersmandaat. De deelnameprijs bedraagt €110 excl. BTW (€133,10 incl. BTW). De stukken van de jaarvergadering van...
28
JUL
2014

Nieuwe website

Questa evolueert, en dat tonen we graag aan de wereld. Daarom steekt onze website in het nieuw. Op onze vernieuwde webstek vindt u alle relevante informatie over onze specialiteiten, ons team en onze contactgegevens. Daarnaast zullen we op regelmatige basis ook uitpakken met...