Subscribe

Don't forget to subscribe to our monthly newsletter.
15
SEP
2016

Hervormde dataretentie(wet)

De hervormde Dataretentiewet is op 28 juli 2016 in werking getreden.
16
AOûT
2016

Goedkeuring EU-U.S. Privacy Shield – vernietiging slechts een kwestie van tijd?

Op 12 juli 2016 keurde de Europese Commissie het Privacy Shield goed, dat een veilig kader zou moeten vormen voor de overdracht van persoonsgegevens naar de VS.
11
AOûT
2016

Verplichting facturen uitsluitend in het Nederlands op te stellen strijdig bevonden met vrij verkeer

In het licht van het arrest van het Hof van Justitie van 21 juni 2016.